torsdag 21 april 2016

Den utvalde och den bortvalde föräldern

Det kan låta bra att vara den utvalde föräldern, men med ett nyfått adoptivbarn så är det ett tufft jobb. Man är två men ändå inte, den utvalde får ta allt, inte bara det positiva utan även det jobbiga. Den utvalde kan inte få någon avlastning, den måste göra allt. Bära, trösta, natta, mata, leka osv osv. Det blir lite som att vara ensamstående förälder och det är tufft, speciellt med ett nyfått adoptivbarn som är olycklig. Det är lätt att man blir frustrerad och känner sig kvävd och instängd för man får inget andrum eller tid för återhämtning.

Att vara den bortvalde är också tufft, fast inte lika tufft. Det som är jobbigast med den rollen är framförallt att man inte kan avlasta och hjälpa den utvalde föräldern fast man så gärna vill. Man ser hur jobbigt det är för både barnet och den utvalde föräldern men får inte hjälpa till för att barnet inte tillåter det. Den andra jobbiga sidan är att man känner sig bortvald, att man inte tillåts vara nära och lära känna barnet. Man får jobba hårt för att vinna barnets förtroende och kärlek och det är utmattande. Stundtals känner man att man inte orka vara så där extra perfekt, glad, rolig och duktig för att barnet ska lockas att vilja vara med dig. Men i positiva stunder när man gör framsteg så får man belöning för sina ansträngningar och då känns det bra.

Har man ett barn sedan tidigare är det ytterligare en dimension som försvårar det. Det äldre barnet behöver extra omtanke och uppmärksamhet när livet precis har vänts upp och ner. Då blir det oundvikligen så att den bortvalde föräldern får ta hand om det äldre syskonet eftersom den utvalde inte har möjlighet att göra det. Och då finns det ännu mindre tid för den bortvalde att försöka skapa kontakt med det nyfådda barnet.

Det löser sig med tiden, de säger det i alla fall. Fast det tar lite extra tid eftersom vi har två barn.

Nu skriver jag det här utifrån ett förälder och syskonperspektiv, hur vi upplever det. Självklart är det adoptivbarnet som har det allra tuffast. Det är barnet som har varit med om förlust, bytt land och språk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar